“Диана 7” ООД гр. Благоевград – лидер в търговията на строителни материали в Югозападна България. Cпециални цени за обекти. Bезплатен транспорт в рамките на Благоевград и региона. Проектиране и строителство на жилищни и административни сгради.

Sitemap

Категории продукти

Строителни услуги

снимка строителство на сгради

Строителство на сгради

В продължение на 30 години Диана 7 ЕООД, предоставя професионални строителни услуги както и дистрибуция на строителни материали от компании производители. Ние осъществяваме услуги и

снимка на архитектура

Архитектура и дизайн

Строителна фирма ДИАНА 7 ЕООД е специализиране в проектирането на офис сгради, едно-фамилни и много-фамилни къщи (жилищни сгради) и хотели. С нас освен цялостния архитектурен

снимка изолация на сграда, диана 7 еоод

Изолация и саниране

Добрата топло изолация защитава сградата и има ключово значение за намаляване на разхода на енергия. Сгради, без топло-изолация имат много по-голяма загуба на енергия. Качествената